14
Apr
2014

Edisyon 14 Avril 2014

Pawòl la nan lari se yon edisyon nouvèl ki sòti lendi rive vandredi sou radyo kominotè yo nan diferan kwen nan peyi a wap koute nou tou sou www.saks.podbean.com ou ka vizite sit enfòmasyon saks tou nan www.saks-haiti.org

Listen Now:


14
Apr
2014

4 Je Kontre

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

 
Nan Magazin semèn sa nou gen kòm envite Pierre Esperance ki se youn nan responsab RNDDH ak Jocelyne Colas ki se manm Jistis ak Lapè ki ap pale sou sityasyon jistis la nan peyi a  yo te  pran kek ka tankou madam Marie Thaisha Mazile Ethéart ki se madan youn nan moun lajistis ap chache pou kesyon yon kidnaping ki te fèt sa  pa gen two lontan. Epi yon lòt kote gwo menas ki pandye sou defansè dwa moun yo.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

Listen Now:


10
Apr
2014

Chwazi Lavi

Chwazi lavi se yon emisyon SAKS  pwodwi  ki gade pwoblèm anviwònman nan tout dimansyon l. Nan seri emisyon sa a yo, nou gade ak envite yo defi anviwònman ap mete devan nou chak jou epi gade ki konpòtman nou dwe genyen ak lanati. Nan emisyon pou mwa sa a, nou chita pale ak enjenyè agwonòm Dorine Jean Paul ak John Décipé sou fenomèn chanjman klimatik la. Ou kapab li sa SAKS ekri tou sou www.saks-haiti.org

Listen Now:


4
Apr
2014

Edisyon Nouvèl 2 Avril 2014

Pawòl la nan lari se yon edisyon nouvèl ki sòti lendi rive vandredi sou radyo kominotè yo nan diferan kwen nan peyi a wap koute nou tou sou www.saks.podbean.com ou ka vizite sit enfòmasyon saks tou nan www.saks-haiti.org

Listen Now:


4
Apr
2014

Spot Lansman konkou KONT Feliks Moriso Lewa, 8èm Edisyon.

Ane sa a, yon fwa ankò Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal (SAKS) ap òganize wuityèm edisyon konkou Moriso Lewa.
Fwa sa a se yon kont w ap ekri epi anrejistre l. Tèm Konkou an pou ane sa se:

Yon ti sous dlo ki pa anvi seche

Si w nan klas Katryèm segondè

patisipe nan  edisyon konkou kont SAKS ap òganize a.
Enskripsyon: gratis.
Anrejistre l nan radyo kominotè ki bò lakay ou, epi  fè nou  jwenn li avan 15 jiyè 2014

Règ jwèt la · Pou patisipe nan konkou a, elèv yo dwe ap viv nan zòn radyo sa a rive ,  yo dwe nan klas  katriyèm (9èm).

  • · Elèv yo dwe konplete fòmilè enskripsyon an, y ap jwenn nan dokiman ki prezante konkou a, epi yo dwe depoze fich enskripsyon an nan radyo kominotè ki bò lakay yo a oswa yo ka voye l nan adrès SAKS.
  • Elèv yo dwe  kòmanse anrejistre son ak tèks yo depi yo pare pou rive lendi 15 jiyè 2014. Kite l pou radyo a voye l pou nou, si w gen entènèt voye l nan:  saksht20@gmail.com  oubyen Pòtoprens na # 21A, Rue Richard Jules, Delmas 75.  .
  • -Kont sa a dwe original, sa vle di li pa ko ekri, pibliye nan okenn liv.
  • · Kont ou anrejistre a dwe 3 minit pou piti, men pa dwe depase 5 minit.
  • · Tèks la dwe gen yon valè edikatif ki ranmase pwoblèm anviwònman k ap degrade chak jou piplis.
  • · Tèks pou anrejistre a pa dwe depase 2 paj si w tape l sou òdinatè.
  • · Radyo a ap gen okazyon ede jèn yo valorize dimansyon sa a ki se rakonte Kont ki fin disparèt.
  • · Radyo a ap  resevwa moso fich enskripsyon an  apre kandida fin dakò enskri pou patisipe nan konkou a.

 

 

Listen Now:


1
Apr
2014

4 Je Kontre - 31 Mas 2014

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

 
Nan Magazin semèn sa nap fè ou swiv plizyè entèvenan ki te patisipe nan yon atelye pandan 2 jou Asosyayson Nasyon kès Popilè Ayisyèn (Anakaph) tap òganize sou eknomi solidè nan dat 27 ak 28 Mas ki sot pase a nan Club indigo.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

Listen Now:


27
Mar
2014

Edisyon 26 Mas 2014

Pawòl la nan lari se yon edisyon nouvèl ki sòti lendi rive vandredi sou radyo kominotè yo nan diferan kwen nan peyi a wap koute nou tou sou www.saks.podbean.com ou ka vizite sit enfòmasyon saks tou nan www.saks-haiti.org

Listen Now:


19
Mar
2014

4 Je kontre - 19 Mas 2014

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

 
Nan Magazin semèn sa nou gen kom envite prezidan konbit peyizan lilavach la Mesye  Lainé ak ansyen depite Hugues Celestin.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

Listen Now:


10
Mar
2014

4 Je Kontre - 10 Mas 2014 -

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

 
Nan Magazin semèn sa nou gen kom envite 2 manm KOPI kise Konbit Peyizan Lilavach kap pale sou gwo leve kanpe ki genyen sou zile a kont fason gouvenman vini ak pwojè l pou l fè Zile a tounen yon destinasyon touristik pandan yap mete deyo anpil ti peyizan kap viv depi plizè lane sou bout tè yo.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

Listen Now:


6
Mar
2014

4 Je Kontre - 28 Fevriye 2014 -

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

Nan 

Magazin semèn sa nou gen kom envite Guyrleine Justin youn nan reskonsab Rezo Fanm Radyo Kominote Ayisyen REFRAKA kap pale sou 13 lane ezistans yo epi degaje kek pespektiv, epi yon lot kote nou gen kek manm nan komite akademi lang kreyol la kap pale sou jounen entenasyonal lang matenel 21 Fevriye ki sot pase a.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

Listen Now:


19
Feb
2014

Edisyon 18 Fevriye 2012

Pawòl la nan lari se yon edisyon nouvèl ki sòti lendi rive vandredi sou radyo kominotè yo nan diferan kwen nan peyi a wap koute nou tou sou www.saks.podbean.com ou ka vizite sit enfòmasyon saks tou nan www.saks-haiti.org

Listen Now:


17
Feb
2014

4 Je Kontre - 17 Fevriye 2014 -

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

Nan Magazin semèn sa nou gen 2 peyizan kap pale sou sityasyon Gran Fon ak Delat 2 seksyon kominal sou Ti Goav, epi yon lòt kote nap tande kèk benefisyè kay nan pwogram ITECA nan Ti Boukan zòn Gresye sou Leogan.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

Listen Now:


14
Feb
2014

Edisyon 14 fevriye 2014

Pawòl la nan lari se yon edisyon nouvèl ki sòti lendi rive vandredi sou radyo kominotè yo nan diferan kwen nan peyi a wap koute nou tou sou www.saks.podbean.com ou ka vizite sit enfòmasyon saks tou nan www.saks-haiti.org

Listen Now:


12
Feb
2014

4 je Kontre - 10 Fevriye 2014

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

Nan Magazin semèn sa nou gen plizyè viktim rejim Duvalier a kap pale nan okazyon 7 Fevriye pase a ki make 28 lane depi rejim sa te tonbe, pandan viktim yo kontinye viktim toujou ak retou Duvalier nan peyi kap mache libelibè. Yon lòt kote nan Ti Boukan nan Gresye Institi teknolojik ak Animasyon remèt 400 kle kay bay plizyè viktim tranbleman tè 12 Janvye 2010 la.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

Listen Now:


7
Feb
2014

Ayiti Kale Je - 6 Fevriye 2014 - Dosye pwojè kay

Nan dosye sa, Ayiti Kale Je fè yon rale sou 4 kokenn chenn pwojè kay gouvenman Preval ak Martelly a te mete sou pye nan kad rekonstwiksyon peyi a.


Ayiti Kale Je, se yon konbit enfòmasyon, ak envestigasyon, sou rekonstriksyon Ayiti. Patnè Ayiti Kale Je se: Alterpresse, Sosyete animasyon ak kominikasyon sosyal (Saks), etidyan Fakilte syanzimèn nan inivèsite leta dayiti, Rezo fanm radyo kominotè ayisyen (Refraka) ansanm ak kèk Radyo kominotè An Ayiti. Ou ka gade foto, li atik nou yo an franse oswa angle nan sit entènet nou, ki se:. http://www.ayitikaleje.org
Listen Now: